Sandven FUS barnehage
 


Velkomen til 
Sandven FUS barnehage!

ME SATSAR PÅ KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Me jobbar prosjektbasert. Eksterne fagpersonar innen ulike estetiske fag er i barnehagen i periodar. Me har mellom anna jobba med tromming, dans og yoga.

ME HAR KOMPETENTE, DELTAKANDE OG ENGASJERTE VAKSNE 
SOM HAR FOKUS PÅ DEI GODE OPPLEVINGANE.
Me har god pedagogtettleik og eit fagleg oppdatert personal som tar leiken på alvor.  • Sandven FUS barnehage er ein fargerik og moderne barnehage med etnisk mangfold.
  • Barnehagen ligg sentralt plassert i Norheimsund, nær skog, sjø og Grova.
  • Barnehagen har eiga grillhytte og verkstad.
  • Me tilbyr  borna ernæringsrik og variert kost kvar dag, som me lagar i lag med borna ute eller inne.
  • Barnehagen er open heile året og me har gode opningstider (kl. 06.45 - 17.15).

VISJON:
Saman gjev me barndomen verdi:
leik og glede,
kvardagsmagi og venegaranti.


HOVUDMÅL:
At borna:
- har eit positivt sjølvbilete
- er trygge, utforskande, trivst i leik og har venekompetanse
- gler seg til resten av livet og veit at deir har høve til å påverka og at innspela deira tel
- har det kjekt i barnehagen

VERDIORD:
Dei vaksne skal vera:
Glødande
Skapande
Tilstadeverande

Logg på administrasjonssidene