Sandven FUS barnehage
 


Velkomen til 
Sandven FUS barnehage!

Me satsar på KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Me har fokus på dei gode opplevingane
Me er aktive, deltakande og engasjerte vaksneSandven FUS barnehage er ein fargerik og moderne barnehage for ca. 80 barn.
Barnehagen ligg sentralt plassert i Norheimsund, med eit fint område rundt.

VISJON:
Saman gjev me barndomen verdi:
leik og glede,
kvardagsmagi og venegaranti.


HOVUDMÅL:
At borna:
- har eit positivt sjølvbilete
- er trygge, utforskande, trivst i leik og har venekompetanse
- gler seg til resten av livet og veit at deir har høve til å påverka og at innspela deira tel
- har det kjekt i barnehagen

VERDIORD:
Dei vaksne skal vera:
Glødande
Skapande
Tilstadeverande

Barnehagen er open frå kl. 06.45 til 17.15.
Logg på administrasjonssidene